Dersom det blir streik, vil uttaket få effekt fra onsdag 12. juni 2024 kl. 12:00.

Dette er konsekvensene dersom det blir streik i Avinor

Det er varslet plassfratredelse i Avinor AS i forbindelse med hovedforhandlinger for NTL sine medlemmer.

Dersom det blir streik, vil uttaket få effekt fra onsdag 12. juni 2024 kl. 12:00, og gjelde 140 ansatte ved følgende lufthavner:

 Bergen lufthavn – 53 ansatte.

Brønnøysund lufthavn – 11 ansatte.

Førde lufthavn – 6 ansatte.

Kirkenes lufthavn – 15 ansatte.

Kristiansand lufthavn – 10 ansatte.

Oslo lufthavn – 27 ansatte.

Ålesund lufthavn – 18 ansatte.

 Store konsekvenser

– Denne streiken vil få store konsekvenser for avvikling av trafikken ved de berørte lufthavnene. Ved flere av lufthavnene stopper all passasjertrafikk opp, og ved noen lufthavner vil det ikke være trafikk i det hele tatt. Streiken kan også få ringvirkninger for trafikkavviklingen ved de lufthavnene som ikke er direkte berørt av streiken, samt at det får store konsekvenser for andre sektorer, som for eksempel helsesektoren, sier konserndirektør for divisjon store lufthavner, og lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Thorgeir Landevaag.

 Dette blir konsekvensen fordelt på den enkelte lufthavn som er berørt:

Oslo lufthavn

Nåværende uttak påvirker Oslo lufthavn lite. Planlagt vedlikehold og mindre arbeider ville måtte utsettes, men det vil ikke få påvirkning for reisende dersom streiken blir et faktum.

– Det kan bli konsekvenser inn til Oslo lufthavn som følge av streiken andre steder. Men driften går tilnærmet som normalt hos oss, sier lufthavndirektør Thorgeir Landevaag.

 Bergen lufthavn

Dersom det blir streik vil konsekvensene i første omgang føre til at en kun kan håndtere ambulanseflyginger, søk og redning, los-helikopter og helikoptertrafikken til/fra offshore. Dette betyr at all ordinær passasjertrafikk stopper opp fra onsdag 12. juni klokken 12.00.

Dersom streiken vedvarer vil det bli stopp i all ordinær lufttrafikk på Bergen lufthavn, inkl. ambulanseflyginger lørdag 15. juni og søndag 16. juni.

 Brønnøysund lufthavn

For Brønnøysund, som også har offshore helikoptertrafikk, vil uttaket medføre at lufthavnen ikke kan håndtere noe trafikk. Hverken kommersiell trafikk, ambulanseflyginger eller offshoretrafikk.

 Førde lufthavn

Uttaket vil medføre at lufthamna ikkje kan handtere flytrafikk. Korkje ruteflyging eller ambulanseflygingar. Det er ikkje offshoretrafikk frå denne lufthamna. Mindre private fly og helikopter vert ikkje råka.

 Kirkenes lufthavn

Kirkenes lufthavn er base for ambulanseflyginger og har dermed en viktig rolle i å tilgjengeliggjøre ambulansefly til bruk i pasienttransport.

For Kirkenes lufthavn medfører uttaket i første omgang at lufthavnen kun vil håndtere Widerøe-flyginger og ambulanse flygninger enkelte dager, mens det vil være stengt for all trafikk på noen dager.

 Ålesund lufthavn

Ålesund lufthavn er base for ambulanseflyginger og har dermed en viktig rolle i å tilgjengeliggjøre ambulansefly til bruk i pasienttransport.

For Ålesund lufthavn medfører uttaket i første omgang at lufthavnen kun vil håndtere ambulanseflyginger på dagtid, og vil være stengt for all trafikk på ettermiddag og kveld.

 Kristiansand lufthavn

Kristiansand lufthavn klarer å operere tilnærmet normalt på dagtid, men ettermiddag/kveld kan lufthavnen kun håndtere ambulanseflyginger og mindre Widerøe-maskiner.

 

Powered by Labrador CMS