Politikk

Brudd i forhandlingene for hotell- og restaurant

Fredag 22. mars meddelte Fellesforbundet og Parat brudd i forhandlingene på Riksavtalen. Partene ber nå Riksmekleren om hjelp for å komme videre.

Publisert Sist oppdatert

­Det blir dermed mekling på Riksavtalen. Meklingen hos Riksmekleren vil starte lørdag 13. april. En eventuell streik, hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, vil tidligst tre i kraft søndag 14. april kl. 24:00 (natt til mandag 15. april).

– Vi kom ikke til enighet i forhandlingene. Arbeidstakernes krav lå for langt unna det som er ansvarlig for arbeidsgiversiden å godta. Nå skal vi møtes hos Riksmekler, og alle parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å finne en løsning, slik at vi unngår konflikt, sier Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Fellesforbundet - rystet og dypt skuffet over kravene

Fellesforbundet har kl. 10 fredag brutt forhandlingene med NHO Reiseliv og går til mekling på Riksavtalen. Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, mer forutsigbarhet og seriøsitet, og gunstigere betingelser for ansatte i hotell- og restaurantnæringen.

– Vi gikk til forhandlingene med krav om at våre medlemmer skal få styrket kjøpekraft, men opplever at det er lite bevegelse fra motparten. Skal vi lykkes med å skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje med ordna forhold, må arbeidsgiversiden ta en helomvending og komme oss i møte i langt større grad enn hva de har gjort hittil i forhandlingene, sier forhandlingsleder Clas Delp.

– Vi er rystet og dypt skuffet over kravene arbeidsgiversiden har stilt, som vi mener er svært alvorlige. Kravene vi har blitt forelagt fra arbeidsgiver, signaliserer at de vil drive rovdrift av ansatte og satse mot en praksis i bransjen med flest mulig lavtlønte, flest mulig små deltidsstillinger og store uskiftninger, sier Delp.

Fellesforbundet har lenge jobbet for at hotell- og restaurantbransjen skal få færre lavtlønte, bedre arbeidstidsordninger og vilkår som er gode nok til at ansatte blir værende i bransjen lengst mulig.

– Vi opplever det som et stort tilbakeslag at arbeidsgiversiden nå vil innskrenke tryggheten og rettighetene ansatte har i dag, og legge opp til at det skal satses på unge arbeidstakere som har lite erfaring, er billige i drift, har delt arbeidstid og står i bransjen i kort tid. Det er det stikk motsatte av hva vi vil oppnå, fastslår Clas Delp.

Parat – lite bevegelse

Parat har brutt forhandlingene med NHO Reiseliv om revisjon av riksavtalen, som omfatter Parats medlemmer i hotell-, restaurant og flycateringbransjen.

– Det har vært lite bevegelse, og arbeidsgiversiden har dessverre ikke kommet oss i møte på våre krav. Oppgjøret går nå til mekling, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen.

Blant Parats krav i forhandlingene for medlemmer på riksavtalen er generelle kronetillegg, lavlønnstillegg, økning i personlige tillegg, økning av satsene for arbeid på kveld, natt og helg og økning av minstelønnssatsene.

Powered by Labrador CMS