Synspunkt

Sommeren så langt og valgets kvaler

I skrivende stund herjer ekstremværet Hans utenfor kontorvinduene og det er lite værmessig som tilsier at vi fortsatt er inne i sommersesongen. Denne gangen skriver jeg om sommersesongen så langt og om det kommende fylkes- og kommunevalget.

Publisert Sist oppdatert

­Sommeren så langt

Så langt har vi kun junitallene fra SSB å forholde oss til, men de viser at det var 4,56 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på én prosent fra i fjor og syv prosent fra 2019. Norske overnattinger går tilbake med fem prosent fra i fjor, men ligger fremdeles ni prosent over juni 2019.

Sammenlignet med juni i fjor, er det en god vekst fra de fleste utenlandske markeder. Tyskland er uendret, og vi har en liten nedgang fra Frankrike. Tyskland representerer en andel på hele 27 prosent av alle utenlandske kommersielle overnattinger og Nederland en andel på 12 prosent. Sammen med USA som har en andel på ti prosent, utgjør disse tre markedene halvparten av alle utenlandske kommersielle overnattinger i juni. Samtidig som amerikanere er tilbake, har vi en god prosentvis økning fra mindre oversjøiske markeder som Canada, Singapore, Emiratene, Qatar og Mexico.

Ser vi i forhold til region så er det Fjord Norge (+6%) som er «vinneren», mens Sørlandet taper terreng med en total nedgang på 5 prosent pga. svikt i det norske markedet (-12%), men har en økning på 26 prosent i antall utenlandske overnattinger. Nord-Norge har også hatt en dårlig start på sesongen med en nedgang på 2 prosent totalt.

Overnattingstallene for juli kommer først 31. august, men tilbakemeldingene fra næringen har vist samme tendens så langt i sommer.

Valg

Høstens kommune- og fylkestingsvalg står for døren. Det er et viktig valg for reiselivsnæringen da norsk reiseliv står overfor et paradigmeskifte. Mange hevder at vi, sammenlignet med våre nordiske naboer, lenge har forholdt seg passivt til turisme som næring: vi har vært åpne for turisme, og lagt tilrette for den når den kommer. Pandemien viste hvor avhengige lokalsamfunn var av reiselivet, da lokalsamfunn uten lokale arbeidsplasser og en godt fungerende kveldsøkonomi ikke er steder folk vil bo. Samtidig er ikke målet turisme i seg selv, men hva turisme skal bidra med til våre lokalsamfunn. Reiselivet sikrer arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge.

De senere årene har vi hatt en mer offentlig og proaktiv holdning til reiselivet, spesielt fra fylkene og kommunene. På nasjonalt nivå har vi fått reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» som pekte på en fremtidsrettet gjenoppbygging etter pandemien, hvor målet ikke er vekst for vekstens skyld, men potensialet for grønn vekst og økte eksportinntekter, basert på en utvikling som blir vinn-vinn for både næringsaktørene, de besøkende, for små og store byer og lokalsamfunn, for miljøet og kloden. Fremtidens vekst i reiselivet må skje gjennom flere høyt betalingsvillige og klimabevisste turister.

Strategien har blitt fulgt opp med «NOUen «Leve og oppleve – reisemål for en bærekraftig fremtid», som peker på behovet for en lokal reisemålsledelse, strategisk besøksforvaltning og et forslag til fellesgodefinansiering.

I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som har en tydelig reiselivspolitikk. Oppfordringen min er derfor å lese partiprogrammene, oppsøk politikerne og still spørsmål om hva de skal gjøre for å bidra til at vi bygger opp en bærekraftig reiselivsnæring, som bidrar til verdiskaping og jobbskaping, attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere, men også bidrar til at Norge blir et lavutslippssamfunn.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS