NHOs medlemsbedrifter har ikke tro på framtida.

Flere bedrifter gruer seg til det neste halvåret

NHO-bedriftene melder om at situasjonen i april er omtrent uendret fra mars. Men langt færre bedrifter ser lyst på fremtiden.

Det viser NHOs medlemsundersøkelse for april, der 2518 bedrifter har levert inn svar.

22 prosent av bedriftene melder at markedssituasjonen i øyeblikket er god, 23 prosent melder at den er dårlig. Dette er omtrent uendret fra mars, og avstanden mellom de positive og negative er den samme.

Det samme gjelder ikke utsiktene for fremtiden – i alle fall de neste seks månedene. Her forventer 23 prosent av bedriftene forverring, mens 16 prosent forventer bedring. Sistnevnte andel er falt, førstnevnte andel økt. I mars var det kun to prosentpoeng flere som forventet forverring enn forbedring – i april er marginen økt til syv prosentpoeng.

Det er fortsatt store forskjeller mellom ulike deler av næringslivet – og landet. De fleste bransjeforeningene har en overvekt av medlemmer som synes situasjonen i øyeblikket er tilfredsstillende eller god. Best står det til i Offshore Norge, Finans Norge og Sjømat Norge.

 Optimisme i nord

Man skal så langt nord som man kommer i Norge for å finne de mest optimistiske bedriftene. I Finnmark er det mindre enn 20 prosent av medlemsbedriftene som tror på forverring de neste seks månedene, og nesten 40 prosent tror på forbedring.

Optimismen er generelt til stede i Nord-Norge, og disse tre fylkene er sammen med Møre og Romsdal og Rogaland de eneste der det er flere som tror på bedring enn forverring.

Powered by Labrador CMS