Hotell

Hotellåret 2022 – Tromsø hadde høyest belegg, Oslo de høyeste prisene

Først ut av statusrapporter fra hotellåret 2022 er «Hotelloversikten», forfattet av Wiederstrøm Hotel Consulting, basert primært på data fra Benchmarking Alliance og med støtte fra NHO Reiseliv.

Publisert Sist oppdatert

Blant funnene i oversikten har vi disse:

- Hotellrombelegget samlet i 2022 steg kraftig fra 2021, men er lavere enn for siste normalår; 2019

- Antall solgte rom økte bl.a. fra 2019, men kapasitetsveksten var altså større

- Hotellromprisene ligger betydelig over både 2021-, 2020- og 2019-nivå

- Prisstigningen oversteg beleggsfallet, og dermed steg RevPAR nominelt, også fra

2019.

- Tromsø fikk det høyeste rombelegget i 2022

- Oslo oppnådde de høyeste romprisene

I årsrapporten for 2022 finner vi data både fra de norske storbyene og nordiske storbyer. I tillegg presenteres noen tall fra andre norske markeder.

Hovedkilde er Benchmarking Alliance, som er samarbeidspartner av Wiederstrøm Hotel Consulting. Her er det rombelegg, rompriser og RevPAR som dominerer, både nivåer og utvikling gjennom de siste fire årene. Det presenteres både årlige data og månedstall, samt at det vises til noe ukedagsstatistikk og daglige data.

I tillegg gis det noen smakebiter av totalomsetningsdata (hotellomsetning utover losji) og forhåndsbooking.

Alle tall fra Benchmarking Alliance er inklusiv desember. Det er hoteller med tilsammen rundt 61.000 rom som er med.

Dessuten vises noe data fra SSB, og det dreier seg om fordeling av gjestedøgn på formål og innland-utland. Akkurat her er tallene oppdatert per 30. november. «Til gjengjeld» er alle norske hoteller innbefattet i datagrunnlaget her.

Hotelloversikten i rapportform gis ut fire ganger i året; 1. kvartalsrapport, halvårsrapport, 3. kvartalsrapport og årsrapport. I tillegg publiseres enkle månedsoversikter.

Wiederstrøm Hotel Consulting bistår også innen hotelleiendom, hotelldrift og hotelldata/benchmarking/analyse.

LAST NED HELE RAPPORTEN HER:

https://drive.google.com/file/d/15nB5ZWtfg2SaRAkLkGhjdME9pEhIeix4/view

Powered by Labrador CMS