Mat og drikke

Alkoholomsetning i 2023 tilbake på normalnivå

Det ble solgt 392 millioner liter alkoholholdig drikke i Norge i 2023. Omsetningen viser en reduksjon i volum på 2,4 prosent sammenlignet med 2022.

Publisert Sist oppdatert

­Omsetningen i vareliter har gått ned fra 2022 til 2023 for varetyper brennevin, vin og øl, viser nye tall fra Alkoholomsetningen. Nedgangen har vært størst for brennevin, som gikk fra 13 millioner vareliter til 12,5 millioner, det tilsvarer en 5,6 prosent nedgang. Videre er nedgangen for vin og øl på 1,9 og 3 prosent. Tallene viser kun en økning i vareliter salg på rusbrus på 2,8 prosent.

Etter pandemien virker det som man nå er tilbake på normalnivå for alkoholsalget i Norge. Tallene inkluderer ikke egen hjemmeproduksjon, privat grensehandel eller turistimport.

– Om man sammenligner tallene tilbake i tid, må man gå helt tilbake til 2019 for å finne lavere tall i total vareliteromsetning, sier Lena Weitzenbürger Haarr i SSB.

Den registrerte nedgangen i vareliter og alkoholliter for 2023 har i tillegg påvirket fordelingen pr innbygger 15 år og over, sammenlignet med 2022. Her har andel total vareliter og total alkoholliter per innbyggere 15 år og over gått ned med 3,8 og 4,1 prosent. Vareliter betegnes her den solgte liter alkoholholdig drikke, mens alkoholliter utgjør liter i ren alkohol.

Powered by Labrador CMS