Fra første juli 2024 trekker Booking.com kravet i sine avtaler om at hotellene ikke får lov å tilby lavere pris via egne kanaler.
Fra første juli 2024 trekker Booking.com kravet i sine avtaler om at hotellene ikke får lov å tilby lavere pris via egne kanaler.

Booking.com fjerner alle prisparitetsklausuler

NHO Reiseliv har lenge påpekt behovet for å innføre et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler i avtaler mellom hoteller og internasjonale plattformselskaper. Nå har flere års kamp ført fram.

Publisert Sist oppdatert

Fra første juli 2024 trekker Booking.com kravet i sine avtaler om at hotellene ikke får lov å tilby lavere pris via egne kanaler.

Selskapet fjerner både brede paritetsklausuler, der en bedrift hindres i å tilby bedre vilkår overfor andre OTAer, og smale paritetsklausuler, som hindrer bedriften å tilby bedre priser på sine egne nettsider. 

Strengere regelverk for OTA gir mer makt tilbake til hotellene

At Booking.com nå fjerner prisparitetsklausulene fra sine avtaler, er en viktig seier.

– Endelig ser vi nå positive resultater av den europeiske reiselivsbransjens langvarige arbeide med prisparitetsklausul-problematikken. Dette er meget godt nytt både reisende og hoteller. NHO Reiseliv har i årevis kjempet for strengere lovgivning i forhold til OTA-er og for å få fjernet prisparitetsklausuler. 

– At de nå forsvinner betyr at hotellene ikke trenger å gi samme, eller bedre priser og betingelser for Booking,com, enn de de gjør tilgjengelig på sine egne online eller offline kanaler, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Beslutningen kommer som følge av EUs Digital Markets Act (DMA), en forordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren. Rettsakten er en del av Europakommisjonens såkalte flaggskipsinitiativer, og skal bidra til en mer åpen og rettferdig plattformøkonomi, og hindre adferd på nett som er skadelig for konkurransen og sluttbrukerne.

Innenfor dette nye regelverket er Booking.com nå blitt klassifisert som en "gatekeeper"/ “portvokter”. Det er kun store digitale plattformer som blir klassifisert som såkalte portvoktere, i tillegg til booking, kan Google og Amazon nevnes. I forordningen legges det opp til at portvokterne kan pålegges plikter allerede før portvokterne utviser konkurranseskadelig adferd, det er nok at portvokteren er i en situasjon som gjør at den kan utnytte sin posisjon i markedet. En slik plikt er å frata en portvokter muligheten til å benytte prisparitetsklausuler.

– Samme forbud må gjelde alle online aktører 

Blant hoteller, andre overnattingsselskaper og opplevelsesbedrifter er det en anerkjennelse av at OTAene gjør en viktig markedsføringsjobb, men samtidig er det stor frustrasjon knyttet til betingelsene, markedsmakten og straffereaksjoner. Devold fremhever at når den største aktøren innen hotell nå blir regulert, er det helt logisk at Norge nå innfører et generelt forbud mot slike klausuler:

– En rekke land i Europa de siste årene har allerede innført forbud mot slike klausuler; Østerrike, Belgia, Frankrike og Italia. I lys av det, og Hurdalserklæringens punkt om at regjeringen vil sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale plattformselskaper”, er dette et helt naturlig neste skritt og det er heller ikke noe som hindrer den norske regjeringen i å gjøre dette. Mindre aktører innen overnatting eller store aktører innen opplevelsesturismen som Get Your Guide bør heller ikke få anledning til å benytte slike, sier Devold.

Internasjonalt samarbeid viktigere 

Devold påpeker samtidig hvor viktig NHO Reiselivs europeiske samarbeid via Hotrec har vært i dette arbeidet, og hvor viktig Hotrecs jobb opp mot EU har vært.

 – Hotrec er svært viktig for oss for å innhente fakta og å samle næringen til en stemme. Fremover blir det ekstremt viktig å følge med på at Booking.com etterlever forpliktelsene som ligger i portvokterfunksjonen i DMA, noe Hotrec allerede er i gang med. Om medlemmene våre opplever problemer her, må de ikke nøle med å ta kontakt.

NHO Reiselivs kommunikasjonsdirektør, Merete Habberstad, legger til at administrasjonen nå er i ferd med å etablere et fast kontaktpunkt opp mot Booking.com i Norge, noe som vil gjøre kommunikasjonsmulighetene betydelig bedre fremover.

– Der hvor vi tidligere har sett at det har vært mangel på “en dør å banke på”, har vi nå fått signaler om klare kontaktpunkter som vi kan bruke om problemer med betaling, informasjon eller samarbeid skulle oppstå. Dette vil uten tvil kunne bedre dialogen fremover, sier Habberstad.

Powered by Labrador CMS