Politikk

NHO Reiselivs forhandlingsleder Magne Kristensen (t.h.) og Fellesforbundets Clas Delp utveksler krav i forbindelse med tariffoppgjøret 2024.

Tariffoppgjøret underveis

20. mars startet årets lønnsforhandlinger om Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet.

Publisert Sist oppdatert

­Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet (LO) på arbeidstakersiden og NHO Reiseliv (NHO) på arbeidsgiversiden. Avtalen gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende på land.

Årets oppgjør er et såkalt forbundsvist hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale, både lønn og øvrige vilkår. NHO Reiseliv har en tilsvarende "blåkopi-avtale" med Parat, og disse forhandlingene startet 21. mars og gjennomføres parallelt med forhandlingene med Fellesforbundet.

– Reiselivet er en arbeidsinsentiv næring, med lave driftsmarginer. Mange bedrifter har reist seg etter pandemien, men det er store variasjoner i bransjen. Det har også vært en økning i konkurser de siste månedene, særlig når det gjelder serveringsbedrifter. Det er derfor viktig med et ansvarlig lønnsoppgjør, for å trygge arbeidsplassene og sikre konkurransekraften. Lønnsoppgjøret må ta hensyn til at det er stor strekk i laget, slik at det blir en god balanse mellom sentrale og lokale forhandlinger, som gir muligheter for tilpasninger til den enkelte bedrifts lønnsevne, sier Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Fellesforbundet vil styrke medlemmenes kjøpekraft

Avtalen omfatter nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer. Fellesforbundets hovedkrav for årets lønnsforhandlinger er å styrke medlemmenes kjøpekraft. Det innebærer at det blant annet fremmes krav om at Riksavtalens minstelønnssatser og tillegg for arbeid på kveld, lørdag, søndag og natt heves.

– Etter tre år med reallønnsnedgang skal våre medlemmer ha et oppgjør som sikrer dem en inntekt som er høyere enn prisveksten. Signalet fra Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er entydig. Vi skal sørge for at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får en reell økning i lønningene, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, forbundssekretær Clas Delp.

Når Fellesforbundet forhandler om Riksavtalen med NHO Reiseliv, vil det fokuseres særlig på å fremforhandle bestemmelser som kan bidra til at bransjen blir mer attraktiv i konkurranse med andre næringer. Skal man lykkes med det, må bedriftene legge tilrette for at de ansatte får en mer forutsigbar arbeidshverdag, gunstigere betingelser og muligheten til å ta kompetansepåfyll som en del av jobben.

I forhandlingene fremmes det krav om en bred etter- og videreutdanningsreform, velferdspermisjoner og seriøsitet, som følger Fellesforbundets overordnede krav for lønnsoppgjøret.

– Dersom hotell- og restaurantnæringen skal være konkurransedyktig er det helt nødvendig at vi kan tilby vilkår som både er attraktive for potensielle arbeidstakere, og som sørger for at de som allerede er i bransjen blir værende. Bransjen har et skrikende behov for å ta vare på og utvikle den kompetansen vi allerede har, sier Clas Delp, og legger til: – I dette oppgjøret vil vi forhandle frem et resultat som er godt nok til at vi både kan beholde arbeidskraften og styrke rekrutteringen til bransjen.

Parat krever økt kjøpekraft

Forhandlingene mellom Parat og NHO Reiseliv omfatter Parats medlemmer i hotell-, restaurant og flycateringbransjen, herunder ansatte ved Grand Hotel, Oslo Plaza, Scandic Holmenkollen Park Hotel, Peppes, Gate Gourmet, Select servicepartner, Newrest og ISS.

Etter flere år med reallønnsnedgang i disse gruppene, er Parats hovedkrav økt kjøpekraft for medlemmene.

– Samtidig må vi gjøre det mer attraktivt for potensielle arbeidstakere å jobbe i bransjen og sørge for at de som allerede er der blir værende, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen.

Partene har frist til midnatt fredag 22. mars. Blir det ikke enighet, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

Powered by Labrador CMS