Reiseliv

Nordisk samarbeid skal gjøre cruiseturismen mer bærekraftig

Publisert Sist oppdatert

Et tettere samarbeid mellom kommuner og grønne bedrifter kan sikre en mer bærekraftig cruiseturisme i Norden. Det viser et pilotprosjekt gjort på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, der Oslo kommune og det norske selskapet GRIN har deltatt.

Oslo som turistmål mottar normalt over 50 prosent av alle utenlandske turister som ankommer landet. Antallet turister i Oslo har også økt betydelig de siste årene, og i løpet av 2019 alene fikk Oslo havn besøk av 230.000 cruisepassasjerer.

I likhet med andre nordiske havnebyer leder cruisebesøkene tidvis til en overbelastning på blant annet infrastruktur, avfallshåndtering og sanitæranlegg, og turismen blir dermed en bærekraftsutfordring for lokalmiljøet.

Et pilotprosjekt finansiert av organisasjonen Nordic Innovation, som er en del av Nordisk Ministerråd, er nå blitt gjennomført for å finne løsninger på bærekraftsutfordringer rundt masseturismen i Norden. Piloten – som har fått navnet «Bærekraftig turisme i nordiske havnebyer» – har bestått av flere enkeltprosjekter: Utover Oslo by deltok også islandske Isafjord, svenske Helsingborg, danske Aarhus og finske Åland.

Norske deltagere

Selskapet Green Innovation Group, som har hatt gjennomføringsansvaret for piloten siden oppstarten i mai 2019, har matchet private og offentlige aktører for å finne ut hvordan nye samarbeidsmodeller bidrar til at havnebyer i Norden kan oppnå et mer bærekraftig reiseliv i fremtiden.

I Oslo kommune ble det fra august til oktober i 2021 gjennomført et samarbeid med danske Viggo – den første skandinaviske skysstjenesten som opererer utelukkende med elektriske kjøretøy. Men også det norske startup-selskapet GRIN har deltatt i piloten, med utgangspunkt i danske Aarhus. GRIN utvikler «smarte» avfallsbeholdere som identifiserer gjenvinnbare produkter ved bruk av sensorer.

Gode resultater

Den konkluderende rapporten viser at bedre organisering og samarbeid mellom private aktører og kommuner gir positiv miljøgevinst. Konklusjonen er at effektive tiltak kan føre til økt gjenvinning, bedre luft, mindre trengsel og mer bærekraftig atferd blant turistene i samtlige destinasjoner.

Thordur Reynisson, Oslobasert seniorrådgiver og leder for programmet i Nordic Innovation, mener det er et stort behov for å videreutvikle reiselivsøkosystemet i Norden.

– Piloten viser tydelig at nye samarbeids- og forretningsmodeller mellom kommuner og private aktører, kan skape en mer integrert og bærekraftig region – både i et miljømessig og sosialt perspektiv, sier Reynisson.

– Skal vi sikre et bærekraftig reiselivsøkosystem i havnebyene i fremtiden, må vi kunne justere innsatsen innen blant annet avfallssortering og e-mobilitet, ettersom presset fra turismen øker og avtar avhengig av sesong. Våre pilot viser at det er mulig å løse mange av utfordringene knyttet til blant annet cruiseturismen i Norge og Norden, sier Reynisson.

Powered by Labrador CMS