Synspunkt

Nordmenn prioriterer ferie i 2024

Til tross for dyrtid med høye renter og dyrere levekostnader, prioriteter nordmenn ferie i 2024. Det viser Virke ReisePuls, som er en landsomfattende befolkningsundersøkelse om nordmenns ferievaner.

Publisert Sist oppdatert

­65 prosent av nordmenn planlegger å ha sommerferie. Det er på samme nivå som tidligere år. Norge er som kjent ditt nærmeste reisemål og over seks av ti av de som skal ha sommerferie planlegger å legge ferien til hjemlandet. Av disse planlegger over halvparten å dra på hytta, tett fulgt av å besøke venner og familie (45 prosent), eller å ta ferie hjemme og oppleve lokalsamfunnet (45 prosent).

Hvor skal vi reise hen?

Halvparten av oss planlegger å dra til utlandet på sommerferie, og da er det Spania som styrker sin posisjon som reisemål nummer én utenlands (34 prosent), fulgt av Sverige (22 prosent), Danmark (21 prosent) og Italia (18 prosent). Nordmenn har virkelig fått øyene opp for Hellas og 23 prosent av de som planlegger sommerferie i utlandet vil besøke landet. Det er en økning siden i fjor.

Vi prioriterer ferie

Jeg startet artikkelen om å snakke om dyrtid. I år planlegger nordmenn å bruke 45.900 kroner på ferie. Det er en økning på nesten 10.000 kroner i forhold til i fjor, som hadde et rekordlavt planlagt forbruk på 36.250 kroner. Så er det viktig å ta i betraktning at den norske kronen er svak i forhold til euroen og at også prisene på reiser har økt i takt med prisøkningen for øvrig i samfunnet. Nesten fire av ti nordmenn er tydelige på at reiseplanene vil være påvirket av prisnivået og valutasituasjonen. To av ti planlegger å bruke mindre penger på ferie i 2024 og det medfører at flere tar ferie hjemme, færre reiser til utlandet, kortere ferie, velger billigere reisemål eller planlegger å reise mer i Norge. Nordmenn har nok blitt mer prisbevisste.

Til tross for dette mener nesten halvparten av oss at det er viktig å prioritere ferie, selv om den vil bli dyrere enn tidligere. Ferie er viktig for oss og det er kanskje noe av det siste du kutter når disponibel inntekt i husholdningene blir mindre. Investeringer i hus og hytte, samt kapitalkrevende varer, er historisk noe man kutter i før feriebudsjettet ryker.

Hva med miljø?

Nesten to av ti sier at de vil endre måten man reiser på for å ta mer hensyn til miljø, klima og natur. De fleste sier de da vil reise mindre med fly (41 prosent), velge miljøvennlig transport på reisemålet (36 prosent), reise mer med tog (35 prosent), eller velge reisemål som ligger nærmere Norge (35 prosent). En av tre vil også reise mindre enn tidligere.

Hva med utlendingene?

Vil utlendingene feriere i eget land grunnet dyrtiden? Innovasjon Norges reiseundersøkelse i syv av Norges viktigste markeder peker ikke på det. Generelt har naturbaserte reisemål fått et oppsving etter pandemien og folk ønsker aktiviteter i naturen. Klimaendringene har også endret folks ferievaner og heten i Sør-Europa har ført til økt interesse for reisemål som har et mer kjølig klima, samtidig som at valutaforskjellen gjør Norge mer attraktivt.

Samtidig så ser vi at utenlandske flyselskapers interesse for Norge er økende med flere nye ruter annonsert, og ikke bare til OSL. Nattog er det fortsatt dessverre dårlig med.

Så får vi håpe at ikke alle ønsker å komme nordover fra kontinentet på samme tid. Da får vi såkalt overturisme, eller dårlig organisert turisme som jeg kaller det. Per i dag har ikke AS Reiselivs-Norge så mange gode verktøy i verktøykassa utover prismekanismen og offentlig planlegging og reguleringer, men den offentlige utredning (NOU): «Leve og oppleve – reisemål for en bærekraftig fremtid», lister opp en rekke gode virkemidler. Vi håper at Regjeringen setter disse ut i live i det veikartet for reiseliv som er varslet lagt frem i februar.

Powered by Labrador CMS