Påkrevet opprydning i korttidsutleie kommer

Airbnb er i gang med en internasjonal TV-reklamekampanje der de fremhever fordelene ved å bo på en Airbnb, kontra et hotell. Samtidig forbereder EU å gjøre livet vanskeligere for de som driver med korttidsutleie gjennom digitale plattformer.

Publisert

EU-parlamentet ga 29. februar grønt lys for dette, nå gjenstår endelig godkjennelse fra medlemslandene. Deretter må Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor og alle korttidsutleie-portaler sikre sporbarhet og skattegarantier over hele EU. Forordningen vil gjelde i medlemslandene 24 måneder etter at Det europeiske råd har gitt sin godkjennelse.

 Airbnb ble startet i 2007 av et par teknologistudenter i San Francisco. De leide ut madrasser i leiligheten sin, for å få råd til leien, etterhvert fant de ut at dette kunne bli big business. Airbnb er kalt den store disrupteren i reisebransjen og er en av de mest vellykkede aktørene i den såkalte delingsøkonomien, sammen med Uber.

Det som begynte som et supplement til det ordinære og strengt regulerte overnattingsmarkedet, er i dag blitt en global industri, som mange steder kan tilby flere senger enn hoteller og andre bedrifter i overnattingsbransjen.

På flere norske destinasjoner har store aktører gjort om leiligheter i sameier i private boligstrøk til korttidsutleie, ofte til naboenes store fortvilelse. Alt uten de nødvendige omreguleringstillatelser fra Plan- og bygningsetaten og andre relevante myndigheter. Leiligheter bygges om ulovlig, for å kunne huse så mange gjester som mulig. Noen steder er korttidsutleiemarkedet blitt så stort at det er svært vanskelig for lokale innbyggere å få et sted å bo. Det samme gjelder de mange som skal ha sommerjobber i reiselivsbedriftene rundt omkring i landet.

Korttidsutleie utgjør for tiden rundt 25% av EUs turistinnkvartering og EUs foreslåtte reguleringer kan føre til at prisene øker med så mye som 25 %. En typisk Airbnb-utleier i EU tilbyr kun én boenhet og tjente nesten 4000 euro på dette i 2023, ifølge Airbnb.

 Privat korttidsutleie har alltid eksistert og dekker et behov i markedet, det nye er at store og små nettplattformer kan markedsføre dette tilbudet globalt. Det har tiltrukket store utleieaktører som driver uten hensyn til bygnings- og brannforskrifter og omgivelsene. Dette går ut over den seriøse overnattingsbransjen, naboer og egentlig også deres egne gjester.

 

 

 

Powered by Labrador CMS