Norwegian-konsernet med 2,6 millioner passasjerer i juni
Norwegian-konsernet med 2,6 millioner passasjerer i juni

Norwegian med 2,6 millioner passasjerer i juni

I juni hadde Norwegian 2 245 735 passasjerer, mens Widerøe hadde 346 747. Totalt hadde konsernet 2 592 482 reisende. Dette er en økning i Norwegians passasjertall på 11 prosent sammenlignet med juni i fjor, og en vekst på seks prosent for Widerøe.

– Jeg er glad for den tosifrede prosentveksten i passasjerer for Norwegian sammenlignet med juni i fjor, og for den gode utviklingen i passasjertall som Widerøe har. Norwegian har hatt en liten nedgang i inntekt per passasjerkilometer og fyllingsgrad, først og fremst på grunn av en vesentlig kapasitetsøkning på de lengre flyvningene. Vi ser frem til å fly et økende antall kunder når de skal på sommerferie i år, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Kapasiteten (ASK) var 3 706 millioner setekilometer, som er opp 18 prosent fra samme periode i fjor. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 3 126 millioner setekilometer, opp 16 prosent fra juni 2023. Fyllingsgraden forbedret seg i forhold til april og mai, mens den var ned ett prosentpoeng fra juni 2023. I juni ble 99,4 prosent av oppsatte flyvninger gjennomført. Punktligheten, målt i andel avganger innen 15 minutter etter ordinær tid, var på 75,0 prosent, ned 1,4 prosentpoeng fra juni i fjor. 96 prosent av samtlige flyvninger ankom innen 60 minutter etter oppsatt tid. Selskapet hadde i gjennomsnitt 86 fly i drift i juni i år.

Økning i nord

I løpet av den siste måneden har Norwegian lansert en rekke nye ruter. Flyselskapet har lansert totalt 50 nye ruter hittil i år. Spesielt destinasjoner i Nord-Norge har økt i popularitet, og Norwegian har nylig etablert ti nye ruter mellom Nord-Norge og europeiske byer.

– Vi gleder oss over den økte interessen for nordlige destinasjoner fra Europa. De omfattende rutenettverkene Norwegian og Widerøe har i Norge, sammen med våre nye ruter i Sverige og Finland, gjør oss godt posisjonert for å knytte europeiske reisende sammen med alt de nordiske landene har å by på lengst nord, sier Geir Karlsen.

Widerøe hadde en kapasitet (ASK) på 185 millioner setekilometer i juni. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 142 millioner setekilometer, mens fyllingsgraden var på 76,8 prosent, en økning på 5 prosentpoeng fra juni i fjor.

Justerte resultatforventninger for 2024

I forbindelse med resultatfremleggelsen 24. april for første kvartal 2024, la Norwegian frem resultatforventninger for konsernet med et driftsresultat (EBIT) på mellom 2,5 og 3,2 milliarder kroner for hele 2024. Resultatforventningene ekskluderte resultater fra Widerøe, som Norwegian overtok i januar 2024. Enhetskostnader, eksklusive drivstoff, for Norwegian var forventet å være på samme nivå som 2023. Valutakursen mellom USD og NOK var antatt å være 10,5.

Norwegian forventer nå et driftsoverskudd (EBIT) for hele konsernet i 2024 på mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner, inkludert Widerøe. Justeringene i resultatforventningene er hovedsakelig et resultat av fire forhold. 

  • For det første, en svakere etterspørsel i andre kvartal, med en tilbakegang i både fyllingsgrad og yield (inntekt per passasjerkilometer) sammenlignet med i fjor. 
  • For det andre, et lønnsoppgjør for piloter som ble høyere enn forventet, som følge av nye kollektivavtaler som ble inngått dette kvartalet. 
  • For det tredje, forsinkede flyleveranser fra Boeing, som har tvunget selskapet til å leie inn ekstern kapasitet tilsvarende mellom ett og to fly i sommersesongen. 
  • Til slutt har den norske kronen vært svakere sammenlignet med amerikanske dollar. Selskapet anslår også at enhetskostnader eksklusive drivstoff for Norwegian vil øke med et lavt, ensifret prosenttall sammenlignet med 2023. Oppdaterte resultat- og kostnadsforventninger er basert på nåværende fremtidspriser for valuta og drivstoff for resten av året.
Powered by Labrador CMS