Passasjerveksten for utenlandstrafikk var 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken gikk ned med 0,7 prosent i 1.kvartal.

Sterk økning i utenlands flytrafikk i 1.kvartal

I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2023.

Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Her må man ta med at påsken i år falt i 1.kvartal, mot 2.kvartal i 2023. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024, er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

 Høyere utenlandstrafikk bidrar til styrket inntjening

Konsernets totale driftsinntekter for første kvartal 2024 utgjorde NOK 2 507 mill., tilsvarende en økning på 2,1 prosent sammenlignet med første kvartal 2023. Justert for forsikringsoppgjør i første kvartal 2023, var inntektsveksten på 7,2 prosent. Høyere utenlandstrafikk og vekst innen flysikringsvirksomheten (antall service units) bidro til økningen.

Innenfor lufthavndrift er inntektsveksten drevet både av økning i antall passasjerer og fortjeneste per passasjer. Inntektsveksten var på 8,0 prosent mens passasjerveksten i perioden var på 3,5 prosent. Kommersielle inntekter utgjør 54,2 prosent av totale driftsinntekter for lufthavndriften i første kvartal 2024, mot 50,8 prosent i tilsvarende periode i 2023.

 De tre første månedene i 2024 har vært preget av vinterdrift. I løpet av kvartalet har flere lufthavner vært stengt for flytrafikk i kortere perioder, grunnet krevende værforhold.

 Konsernets driftskostnader for første kvartal 2024 utgjorde NOK 2 185 mill., tilsvarende en økning på 9,4 prosent sammenlignet med første kvartal 2023.

– Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Powered by Labrador CMS