Parat og Fellesforbundet vil øke lønnen til arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen, samt gjøre bransjen mer attraktiv.

Brudd i frivillig mekling i hotell- og restaurantnæringen

Fellesforbundet og Parat har brutt den frivillig meklingen med NHO Reiseliv om Riksavtalen. I helgen samles partene til tvungen mekling.

Publisert

Fellesforbundet har sendt ut varsel om plassfratredelse for 1590 medlemmer i hotell- og restaurantnæringen, som innebærer at disse kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

Også Parat varsler at til sammen 262 ansatte ved Plaza hotell, Grand hotell og Hotel Amerikalinjen i første omgang tas ut ved en eventuell streik.

Partene har fram til nå vært i frivillig mekling etter at de brøt forhandlingene før påske.

Riksmekleren har nå innkalt partene til tvungen mekling med oppstart lørdag 13. april klokken 10. Fristen for tvungen mekling går ut søndag 14. april ved midnatt.

Tvungen mekling

– Vi vet av erfaring av tvungen mekling er en krevende prosess, og har derfor forberedt medlemmene våre på en potensiell konflikt dersom det ikke blir mulig å komme til enighet med motparten, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv og omfatter nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer.

Avtalen gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende på land.

– Kan bli streik

Delp understreker at målet er å komme til enighet med NHO Reiseliv om et resultat medlemmene kan akseptere, men at dersom dette ikke går, er streik et faktum.

Han har troen på at de med Riksmeklerens hjelp vil lykkes med å oppnå en god løsning. Delp mener kravene som stilles av Fellesforbundet, er nødvendige for å skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje.

– I dette oppgjøret skal vi skal sørge for at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får en reell økning i lønningene, slår Delp fast.

Vil gjøre bransjen mer attraktiv

Etter flere år med reallønnsnedgang for ansatte i hotell- og restaurantbransjen er Parats hovedkrav nå økt kjøpekraft for medlemmene.

– Samtidig må vi gjøre det mer attraktivt for potensielle arbeidstakere å jobbe i bransjen og sørge for at de som allerede er der, blir værende, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen.

Riksavtalen, som er tariffavtalen det skal mekles om, omfatter ansatte på overnattings- og serveringssteder, i kantine og flycatering.

Powered by Labrador CMS