Persontransporten med tog økte betydelig med 17 prosent fra 2022 til 2023.
Persontransporten med tog økte betydelig med 17 prosent fra 2022 til 2023.

Kraftig økning i antall togpassasjerer i fjor

I 2023 reiste 17 prosent flere med tog enn i 2022, en økning på nesten 12 millioner passasjerer.

Publisert

Likevel var tallet for fjoråret to millioner færre passasjerer enn i toppåret 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Persontransporten med tog har som andre reisemåter vært sterkt preget av koronatiltakene, men i 2022 kom mange av passasjerene tilbake.

Tallene fra byrået viser at veksten fortsatte i 2023.

Omtrent 73 prosent av reisene i løpet av fjoråret var på lokaltog, mens 21 prosent var på by-til-by-tog.

Bare 0,6 prosent av dem som gikk på et tog, reiste over grensa.

Samtidig som persontransporten økte i løpet av fjoråret, avtok godstransporten med jernbane med 1,3 millioner tonn fra året før.

Powered by Labrador CMS