Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Reiseliv - Oslo kommunes beste venn?

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv Tony Eide, styreleder NHO Reiseliv Oslo Viken 

Oslo kommune skal se på hvordan de skal organisere næringslivssatsingen. Vi frykter at reiselivet blir taperen.

 Oslo er Norges største reiselivsdestinasjon med 40.000 ansatte, og reiselivet er en svært viktig næring for byen. Reiselivet tilfører skatteinntekter, sysselsetting og verdiskaping til Oslo, og bidrar også til infrastruktur som gjør Oslo til en god by bo i, og attraktiv for nye bedrifter, arbeidstakere og studenter. Det har skjedd en betydelig positiv utvikling de siste tiårene i Oslo innen kultur, servering og overnatting. Oslo har rett og slett blitt en destinasjon i verdenstoppen! Vi vet også at turister ofte reiser videre i Norge etter noen dager i Oslo. Økt besøk til Oslo vil med andre ord komme hele landet til gode.

 En viktig brikke i Oslos suksess som reiselivsdestinasjon er det gode samarbeidet mellom Oslo kommune og VisitOSLO. I mer enn 30 år har det vært et meget godt offentlig-privat samarbeid, hvor besøksnæringen og kommunen har samarbeidet om å gjøre Oslo attraktiv å besøke, både for norske og internasjonale turister. VisitOSLO, besøksnæringen og kommunen har lyktes gjennom kontinuerlig profilering og synlighet mot de markedene man sammen har definert som viktige. VisitOSLO er også en samlende aktør for reiselivsbedrifter i nabokommunene, noe som har stor betydning for Oslo-turistens totalopplevelse.

 Det er derfor med undring at vi ser byrådet har satt i gang en prosess hvor vi frykter at reiselivet kan bli satt på gangen. I et allmøte 8. mai la byrådsavdelingen for kultur og næring i Oslo kommune, frem oppdraget som er gitt av byrådet om å utrede hvordan Oslo bør organisere seg for å styrke sin posisjon som internasjonal næringsregion; attraktivitet for talent, investeringer og besøkende.

 Vi er bekymret dersom nye prioriteringer inntas uten at det tilføres nye midler til satsningen, og at de tilgjengelige midlene skal smøres tynt utover flere satsningsområder, i tillegg til reiseliv. Vi håper at det ikke er slik at et Høyre/Venstre-byråd er på vei til å avvikle dette vellykkede offentlig-private samarbeidet, hvor kommunen har investert over 120 millioner i VisitOSLO de siste 30 årene.

Reiseliv er utpekt som en av regjeringens prioriterte eksportnæringer frem mot 2030. Sett i lys av det fremstår det ekstra underlig dersom støtten til VisitOSLO reduseres.

 NHO Reiseliv mener det er en klok tilnærming at Oslo kommune undersøker hvordan virkemidlene kommunen bruker på å posisjonere Oslo som internasjonal næringsregion, kan anvendes mer effektivt, samtidig som kommunen tar et større ansvar og lederskap i tilretteleggingsprosessen.

 Vi vil samtidig sterkt anbefale å videreføre, med forutsigbare og sikre rammer, det gode samarbeidet kommunen har med VisitOSLO. Kommunen bør se på hvordan de kan bruke suksessoppskriften innen reiselivet i Oslo til å ytterligere forsterke destinasjonen som en attraktiv region - også for andre satsningsområder.

 Reiselivet – kommunes beste venn? Eller er vi ikke det lenger? Vi ønsker å videreutvikle vennskapet, og håper byrådet fortsatt stiller seg bak dette.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Tony Eide, styreleder NHO Reiseliv Oslo Viken

Powered by Labrador CMS