346.747 passasjerer å fløy med Widerøe i juni.
346.747 passasjerer fløy med Widerøe i juni.

Positiv utvikling for Widerøe

Totalt valgte 346.747 passasjerer å fly med Widerøe i juni

Publisert Sist oppdatert

Med vind i seilene viser månedstallene nok en gang positiv utvikling. Seks prosent lavere kapasitet sammenlignet med fjoråret, men samtidig fire prosent kapasitetsøkning fra mai 2024. Juni endte med en kabinfaktor på 77 prosent totalt og salget av sommerferiebilletter har vært god i ukene inn mot juli. På anbudsrutene fortsetter passasjerveksten som følge av halverte makspriser, og juni endte opp med en økning på 22 prosent mot fjoråret. Anbuds-produksjonen har vokst med 16 prosent, og kabinfaktoren har økt med fem prosentpoeng til 66 prosent.

Mandag tok Tore Jenssen over roret, og trådde inn i rollen som administrerende direktør for Widerøe med 3500 ansatte. Jenssen kommer til Widerøe fra stillingen som flåtesjef i Norwegian og styreleder i Widerøe. Hans luftfartsbakgrunn strekker seg tilbake til 2007 da han begynte i Norwegian. Jenssen har hatt roller som CEO & Accountable Manager for Norwegian Air International (NAI) og COO både for Norwegians assetselskap og for Norwegian-konsernet. Siden Widerøe ble en del av Norwegian-familien tidligere i år, har Jenssen spilt en sentral rolle i synergiprosjektet mellom de to selskapene. 

Et lynnedslag har vist seg å skape problemer for det ene jetflyet, som igjen bidro til en krevende start på driften under ferieutfarten i år. Regulariteten endte til slutt på 97,2 prosent og punktligheten på 88,9 prosent. Havtåken har bredd seg utover Finnmark, men ellers har været stort sett vært samarbeidsvillig i juni. Juni ble nok en god måned. Antall passasjerer vokste med seks prosent. Totalt valgte 346.747 passasjerer å fly med Widerøe i juni. Det utgjør også en økning på seks prosent sammenlignet med fjoråret. Produksjonen var fire prosent lavere enn i fjor, men kabinfaktoren fikk allikevel et oppsving på fem prosentpoeng, totalt 72 prosent. Det er både våre ferie-/fritidsreisende og våre forretningskunder som bidrar til denne økningen. I forretningssegmentet har det vært stor reiseaktivitet gjennom hele første halvår, spesielt innenfor energisektoren og shipping/maritim. Vi registrerer også økt etterspørsel fra offentlige kunder, og da spesielt Forsvaret. Blant norske ferie-/fritidsreisende viser det seg at Norge fortsatt er det foretrukne ferieland, men med et stadig større innslag av utenlandske turister som flyr inn til Norge. 

– Det er gledelig å se at salget av flyreiser er stabilt høyt også inn i feriesesongen. Vi har solgt bra inn mot juli, og opplever vekst i salg for reiser med avreise i sommerferien, sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug. 

På Widerøes kommersielle ruter fløy selskapet ni prosent mindre enn i fjor, men passasjertallene er kun ned to prosent. Det gir en vekst i kabinfaktoren på kommersielle ruter, også her med fem prosent, til 74 prosent. Selskapet opplevde også en sterk utvikling av yield i juni sammenlignet med samme måned i fjor.

Powered by Labrador CMS